O autorze
Przemysław Rosati, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w procesach sądowych w sprawach karnych (w tym karnych-gospodarczych), cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek kapitałowych.

W latach 2012-2013 członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Komentator w programach telewizyjnych nadawanych w telewizji POLSAT, POLSAT NEWS, TVN, TVN24, TVP2 oraz TVN24BiS.

www.rosati.com.pl

twitter.com/adwokatRosati

INNowacyjne prawo – ważny filar umowy inwestycyjnej „Współdziałanie Stron"

Wspólna inwestycja pomysłodawcy i inwestora opiera się na banalnie oczywistych elementach – zaufaniu i współdziałaniu.

W celu realizacji celów umowy inwestycyjnej strony umowy zobowiązują się do ścisłego współdziałania przy podejmowaniu działań przewidzianych umową. Bez tak oczywistego zobowiązania przeprowadzenie wspólnej inwestycji w start up jest praktycznie niemożliwe.

Współdziałanie stron w ramach umowy winno obejmować nie tylko czynności przewidziane wprost mową inwestycyjną, lecz również inne działania, które okażą się konieczne dla potrzeb pełnej realizacji umowy. Bardzo często dokładnie tak brzmią postanowienia umowy inwestycyjnej. Strony często dokonują uszczegółowienia umowy poprzez wskazanie, że np. w razie zaistnienia jakiejkolwiek przeszkody w realizacji postanowień umowy, takich jak brak możliwości uczestniczenia przez stronę w ustalonym umową terminie czynności, negatywnych orzeczeń właściwych organów, które utrudnią lub uniemożliwią realizację umowy, strony bezzwłocznie podejmą działania, których celem będzie wykonanie pierwotnych ustaleń w najszybszym z możliwych terminów. Nie wyklucza to możliwości podjęcia przez Stronę, której przeszkoda nie dotyczy, innych działań zgodnych z umową.

W postanowieniach umowy inwestycyjnej bardzo często zawierane są oświadczenia deklarujące i zapewniające, że jeżeli realizacja postanowień umowy będzie wymagała jakiejkolwiek czynności ze strony półki, strona takiej umowy, najczęściej pomysłodawca, który będzie pełnił funkcje członka zarządu spółki spowoduje, że spółka taką czynność w pełni i terminowo wykona. To samo może odnosić się do działań w ramach Rady Nadzorczej spółki kreującej start up. Często to ostatnie zobowiązanie przyjmuje na siebie inwestor, bo to on najczęściej ma głos decydujący w organie nadzoru.


Bardzo często umowa inwestycyjna przewiduje też zobowiązanie do udzielania przez spółkę (start up) wszelkich informacji i dokumentów jej dotyczących, także według standardów wymaganych przez inne podmioty i organy państwowe, w szczególności przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Powyższe zapisy na pierwszy rzut wydaję się wręcz trywialne. Jest to mylne wrażenie. Umowa inwestycyjna kreuje biznes, którego elementem koniecznym jest wzajemne zaufanie, działanie nakierowane na współpracę oraz wysoki stopień wzajemnej współpracy. Powodzenie start up’u w dużej mierze zależy od wykonywania przez strony tak wydawałoby się banalnych zobowiązań, które może są trudne do egzekwowania, gdyby ktokolwiek próbował dochodzić ich przed sądem, ale niewątpliwie decydują o powiedzeniu biznesu.
Trwa ładowanie komentarzy...